Oskar bez bariér – STV (2016)

Výročný koncert ZMOS v rámci celoročnej súťaže miest a obcí SR v pomoci pre zravotne postihnutých a socialne slabých spoluobčanov.

ABBY ART, s.r.o, Gemerská 2, 821 08 Bratislava
Tel./fax: +421 2 55 64 82 26, Mobil: +421 903 266 316, e-mail: abby@slovanet.sk