TV Programy

Oskar bez bariér – STV 2018
Výročný koncert ZMOS v rámci celoročnej súťaže miest a obcí SR v pomoci pre zravotne postihnutých a socialne slabých spoluobčanov.

Oskar bez bariér – STV
(2005, 2006, 2007,20082009201020112012, 2013, 201420152016, 2017)
Výročný koncert ZMOS v rámci celoročnej súťaže miest a obcí SR v pomoci pre zravotne postihnutých a socialne slabých spoluobčanov.

Mosty – Gesharim – STV a SRo
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Symbolické i konkrétne prepojenie v rámci medziľudského porozumenia – podujatie, kde vďaka telekomunikačnému a rozhlasovému prepojeniu môžu spolu účinkovať umelci, z ktorých jedna časť je umiestnená v synagoge v Liptovskom Mikuláši a druhá v kultúrno-historickom objedkte kdekoľvek na Slovensku – program je odvysielaný STV (vianočný program) a SR v priamom prenose.

Koncert na podporu integrácie SR do NATO - STV
Koncert a reklamná kampaň na podporu účasti občanov vo voľbách 2002 – TV Markíza

Koncerty na Hlavnom nám. V Bratislave na podporu uvedených akcii.

Slovensko bez bariér – TV Markíza
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Koncert, ktorý je vyvrcholením dlhodobej občianskej kampane pomoci ľuďom s odlišným zameraním – program odvysielaný v TV Markíza ako hlavný koncertný vianočný program.

Koncert pre Jara Filipa - STV
(2001)
Spomienkový koncert pre Jara Filipa – vyhodnotený verejnosťou i médiami ako najúspešnejšie koncertné podujatie na Slovensku v posledných rokoch – odvysielané v STV a rádiu Twist.

Dni Európy – medzinárodný festival pod záštitou premiéra vlády SR
a stáleho komisára EU na Slovensku - STV
(2000, 2001, 2002)
 
10-dňový festival, zahŕňajúci koncerty umelcov rôznych žánrov, výstavy a akcie v rámci významných európskych sviatkov – 5. máj Svetový deň Európy, 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom a 9. máj Sviatok vzniku európskej komisie je snahou o zvýraznenie európskej príslušnosti Slovenska a jeho hlavného mesta. STV – prenosy z podujatí.

Joseph Haydn – Sedem posledných slov Ježiša Krista pred ukrižovaním - STV
(2002)

Projekt medzinárodného charakteru – prví porevoluční prezidenti a významné ososbnosti politicko-spoločenského života strednej a východnej Európy sa zamyslia v rámci posledných slov Ježiša Krista na kríži nad základnými princípami ľudského bytia a zodpovednosti zaň, hudobne podfarbené oratóriom Josepha Haydna v Dóme Sv.Martina. STV – záznam podujatia a televízna beseda z hlavnými protagonistami v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. V tomto roku pozvanie prijali: Želieu Želev, Constantin Constantinescu, Arpád Goncz, Michal Kováč, pražský biskup Vaclav Malý, knieža Schwarzenberg, gen. biskup ev.cirkvi Julius Filo.

ABBY ART, s.r.o, Gemerská 2, 821 08 Bratislava
Tel./fax: +421 2 55 64 82 26, Mobil: +421 903 266 316, e-mail: abby@slovanet.sk