TRIBUTE TO FREEDOM 2015

TRIBUTE TO FREEDOM – koncert na hrade Devín
 
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Hl. mestom Bratislava
 
Umelci:   
MILAN LASICA
JIŘÍ SUCHÝ & ORCHESTER DIVADLA SEMAFOR pod vedením Jiřího Svobodu
STANISLAV ŠTEPKA & RADOŠÍNSKE NAIVNÉ DIVADLO
VIDIEK
SLNOVRAT - JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE
 
Bratislava - Hrad Devín
21. Augusta 2015, piatok
od 18,30 hod.
 
TRIBUTE TO FREEDOM – koncert na hrade Devín je už od roku 2009 neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave, s presahom na celé Slovensko. Táto novodobá koncertná tradícia vznikla pri príležitosti 20. výročia pádu železnej opony, kde hviezdami predchádzajúcich ročníkov popri slovenských a českých umelcoch boli napr.Jon Anderson (YES), Sinead O´Connor, Eric Burdon & The Animals, Elektric Light Orchestra 
 
Po šiestich ročníkoch podujatia , tohtoročný koncert bude spolu so slovenskými a českými umelcami venovaný  ľuďom –  s voľným vstupom

ABBY ART, s.r.o, Gemerská 2, 821 08 Bratislava
Tel./fax: +421 2 55 64 82 26, Mobil: +421 903 266 316, e-mail: abby@slovanet.sk